Alkolås

Alkolås* - funktioner og betjening

Opdateret 7/23/2018

AlkolåsensKaldes også Alcoguard. funktion er at forhindre, at bilen føres af en beruset fører.

Funktioner

Mundstykke til udåndingsprøve.
Strømafbryder.
Sendeknap.
Lampe for batteristatus.
Lampe for resultat af udåndingsprøve.
Lampe angiver klar for udåndingsprøve.

Betjening – batteri

Alkolåsens kontrollampe (4) viser batteriets status:

Kontrollampe (4)

Batteristatus

Blinker grønt

Opladning i gang

Grøn

Fuldt opladet

Gul

Halvt opladet

Rød

Afladet - placer opladeren i holderen eller tilslut strømkablet fra handskerummet.

Note

Opbevar alkolåsen i dens holder. Så holdes det indbyggede batteri fuldt opladet, og alkolåsen aktiveres automatisk, når bilen åbnes.


Hjalp dette?