Brændstof

Brændstof - benzin

Opdateret 7/23/2018

Benzin anvendes som brændstof.

Benzin skal opfylde normen EN 228. De fleste motorer kan køres på oktantal 95 og 98 RON. Kun i særlige tilfælde bør lavere oktantal som 91 og 92 RON anvendes

  • 95 RON kan bruges til normal kørsel.
  • 98 RON anbefales for at få maksimal effekt og det laveste brændstofforbrug.

Ved kørsel i varmere klima end +38 °C anbefales det højest mulige oktantal for at opnå optimal ydelse og brændstofforbrug.

Vigtigt

  • Brug kun blyfri benzin for at undgå skader på katalysatoren.
  • Brændstof der indeholder op til 10 volumenprocent ætanol er tilladt.
  • Brændstof, der indeholder metalbaserede additiver, må ikke anvendes.
  • Brug ikke tilsætningsstoffer, som ikke er anbefalet af Volvo.

Alkohol-ætanol

  • EN228 E10 benzin (maks. 10 volumenprocent ætanol) er godkendt til brug.
  • Højere ætanol end E10 (maks. 10 volumenprocent ætanol) er ikke tilladt, f.eks. E85.

Hjalp dette?