Gearkasse

Gearkasser

Opdateret 7/23/2018

Der er to hovedtyper af gearkasser. Manuel henholdsvis automatisk gearkasse.

Vigtigt

For at forhindre beskadigelse af drivsystemets komponenter kontrolleres gearkassens driftstemperatur. Ved risiko for overophedning tændes et advarselssymbol i kombiinstrumentet kombineret med en tekstmeddelelse - Følg den givne anbefaling.


Hjalp dette?