Gearkasse

Manuel gearkasse

Opdateret 7/23/2018

Gearkassens funktion er at skifte gear, afhængigt af hastighed og kraftbehov.

Gearpositioner 6-trins gearkasse.

Gearpositioner 6-trins gearkasse.

6-trins gearkassen findes i to forskellige versioner - bakgearets position adskiller dem. Se de aktuelle gearpositioner præget på gearstangen.

  • Træd koblingspedalen helt ned ved hvert gearskift.
  • Fjern foden fra koblingspedalen mellem hvert gearskift.

Advarsel

Brug altid parkeringsbremsen ved parkering på et hældende underlag - et valgt gear er ikke tilstrækkeligt til at holde bilen i alle situationer.

Bakgearsspærre

Med bakgearsspærringen er det vanskeligt ved en fejltagelse at vælge bakgear ved normal kørsel fremad.

  • Følg gearpositionerne, der er præget på gearstangen. Start fra neutral position N, inden den føres til R-positionen.
  • Sæt først i bakgear, når bilen holder stille.

Note

Med den øverste variant af gearpositioner for seks-trins gearkasse (se foregående illustration) - tryk først gearstangen ned i N-stilling for at sætte i bakgear.


Hjalp dette?