Alarm

Alarmindikator

Opdateret 7/23/2018

Alarmindikatoren viser alarmsystemets status.

En rød lysdiode på instrumentpanelet viser alarmsystemets status:

  • Dioden slukket – alarmen er frakoblet
  • Dioden blinker én gang med to sekunders mellemrum – alarmen er tilkoblet
  • Dioden blinker hurtigt efter frakobling af alarmen (og indtil fjernbetjeningen sættes i tændingslåsen og nøgleposition I nås) – alarmen har været udløst.

Hjalp dette?