Låsning/oplåsning

Elbetjent bagklap*

Opdateret 7/23/2018

Bilens bagklap kan åbnes med en knap på belysningspanelet, med den gummibelagte trykplade under det udvendige håndtag eller med fjernbetjeningen. Lukning kan også foretages med lukningsknappen nederst på klappen.

Lukningsknappen

Lukningsknappen

Note

Tag hensyn til loftshøjden ved brug af elbetjening. Brug ikke elbetjening af klappen ved lav loftshøjde, se under overskriften "Afbryd åbning/lukning af bagklappen".

Note

 • Hvis systemet har været i gang uafbrudt i lang tid, lukkes det ned for at undgå overbelastning. Det kan bruges igen efter ca. 2 minutter.
 • Hvis startbatteriet har været afladet eller afbrudt, skal klappen åbnes og lukkes én gang for at nulstille systemet.

Programmerbar maksimal åbning

Bagklappens maksimale åbningsposition kan programmeres. Kan bruges ved f.eks. lav loftshøjde i garagen. Gør som følger:

 • Åbn klappen manuelt, hold den i den ønskede position, tryk i lang tid (mindst 3 sekunder) på knappen på bagklappen, og slip derefter klappen - programmeringen er klar.
 • For at slette programmeringen føres klappen manuelt til en højere position og der trykkes langt (mindst tre sekunder) på knappen på bagklappen. Slip derefter klappen, så er programmeringen klar.

Klemmesikring

Hvis der er noget, som med tilstrækkelig meget modstand hindrer, at bagklappen åbnes/lukkes, aktiveres klemmesikringen.

 • Ved åbning slås elbetjeningen fra, og klappen standser.
 • Ved lukning - klappen standser og bakker nogle centimeter tilbage fra forhindringen.

Advarsel

Pas på klemrisiko ved åbning/lukning. Før åbning/lukning påbegyndes, skal det kontrolleres, at der ikke er nogen personer i nærheden af bagklappen, da en klemskade kan få alvorlige konsekvenser.

Betjen altid bagklappen under opsyn.

Åbne bagklap

Bagklappen kan åbnes på tre måder, hvoraf to med denne knap:

 • Langt tryk på belysningspanelets knap - hold knappen inde, indtil klappen begynder at åbne.
 • Langt tryk på fjernbetjeningens knap - hold knappen inde, indtil klappen begynder at åbne.
 • Tryk let på den gummibelagte trykplade under det udvendige håndtag.

Lukke bagklap

Lukning foretages med denne knap på bagklappen eller manuelt.

 • Tryk på knappen - klappen lukkes automatisk.

Afbryde åbning/lukning af bagklap

Dette kan gøres på fire måder, hvoraf tre med denne knap:

 • Tryk på belysningspanelets knap
 • Tryk på fjernbetjeningens knap
 • Tryk på bagklappens knap
 • Tryk på den gummibelagte trykplade under det udvendige håndtag.

- Klappens bevægelse afbrydes og standser.

Manuel betjening af bagklap

Vigtigt

Ved manuel håndtering af bagklappen skal den åbnes eller lukkes langsomt. Brug ikke kraft til at åbne/lukke den, hvis den gør modstand. Den kan beskadiges og holde op med at fungere korrekt.

Systemet slås fra, hvis åbning/lukning afbrydes som beskrevet i foregående afsnit.

 • Derefter kan bagklappen håndteres manuelt.

Hjalp dette?