Blind Spot Information

Blind Spot Information*

Opdateret 7/23/2018

Funktionen Blind Spot Information (BLIS) er konstrueret til at advare om køretøjer skråt bag ved og ved siden af bilen, for at give føreren støtte i tæt trafik på veje med flere vognbaner i samme retning.

BLIS er et førerhjælpemiddel, der har til formål at advare mod:

  • køretøjer i den blinde vinkel
  • hurtigt overhalende køretøjer i venstre og højre vognbane nærmest bilen.
P5-1507-BLIS Mirror

BLIS-lampens placering

Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.

.

Indikeringslampe
BLIS-knappen på midterdisplayets funktionsvisning aktiverer/deaktiverer funktionen.
P5-1507-BLIS Princip

Principper for Blind Spot Information

Zone i blind vinkel
Zone for hurtigt overhalende køretøjer.

BLIS-funktionen er aktiv ved hastigheder over 10 km/t (6 mph).

Systemet er konstrueret til at reagere, når:

  • bilen overhales af andre køretøjer
  • bilen hurtigt indhentes af et andet køretøj.

Når BLIS registrerer et køretøj i zone 1, eller et hurtigt overhalende køretøj i zone 2, lyser indikeringslampen ved det respektive sidespejl med konstant lys. Hvis føreren i denne position aktiverer afviseren til den side, hvor advarslen gives, vil indikeringslampen skifte fra konstant lys til at blinke med et mere intenst lys.

Note

Lampen tændes på den side af bilen, hvor systemet har registreret køretøjet. Hvis bilen overhales på begge sider samtidig, tændes begge lamper.

Advarsel

Blind Spot Information fungerer ikke i skarpe sving.

Blind Spot Information fungerer ikke, når bilen bakkes.

Advarsel

Blind Spot Information er et supplerende hjælpemiddel, det fungerer ikke i alle situationer.

Blind Spot Information er ikke en erstatning for en sikker køremåde og brug af sidespejle.

Blind Spot Information kan aldrig erstatte førerens ansvar og opmærksomhed. Det påligger altid føreren at udføre vognbaneskift på en trafiksikker måde.

Advarsel

Systemet er et supplement til, ikke en erstatning for, en sikker køremåde og brug af sidespejlene. Det kan aldrig erstatte førerens opmærksomhed og ansvar. Ansvaret for at skifte kørebane på en trafiksikker måde ligger altid hos føreren.


Hjalp dette?