Pilot Assist

Begrænsninger for kameraenheden

Opdateret 7/23/2018

Kameraenheden har nogle begrænsninger, hvilket også begrænser de funktioner, der anvender enheden.

Nedsat sigt

Kameraet har begrænsninger, der ligner det menneskelige øjes, dvs. det kan "se" dårligere i f.eks. kraftigt snefald eller regn, i tæt tåge eller i kraftige støvskyer eller snefygning. Under sådanne forhold kan kameraafhængige funktioner reduceres kraftigt eller midlertidigt ophøre.

Stærkt modlys, reflekser fra kørebanen, sne- eller isbelagt vejbane, snavset vejbane eller utydelige sidemarkeringer af kørebanen kan kraftigt reducere funktionen, når kameraet bruges til at aflæse kørebanen, registrere fodgængere, cyklister, større dyr og andre køretøjer.

Blokeret enhed

P5-1507-CitySafety Vindrutans kamera

Det markerede område skal holdes fri for mærkater, genstande, solfilm og lign.

Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.

Kameraenheden er placeret inden for den øverste del af forruden sammen med bilens radarenhed.

Vigtigt

Undgå at placere, klistre eller montere noget på forrudens yder- eller inderside, foran eller omkring kamera- og radarenheden. Det kan forstyrre de kamera- og radarbaserede funktioner.

Det kan også medføre, at funktioner reduceres, slås helt fra eller giver forkert funktionsreaktion.

P5-1507-TabellSymbol Se i-bok 10x10

Hvis førerdisplayet viser dette symbol og meddelelsen Forrude sensorFøler blokeret, se instruktionsbog, betyder det, at kamera- og radarenheden ikke kan registrere andre forankørende køretøjer.

Eksempler på mulige årsager til visning af meddelelsen og forslag til afhjælpning vises i følgende tabel:

Årsag

Afhjælpning

Forrudens flade foran kamera- og radarenheden er snavset eller belagt med is eller sne.

Rengør forrudens flade foran kamera- og radarenheden for snavs, is og sne.

Tæt tåge, kraftig regn eller sne blokerer for radarsignalerne eller kameraets udsyn.

Ingenting. En gang imellem fungerer enheden ikke i kraftig nedbør.

Vand eller sne fra vejbanen hvirvler op og blokerer for radarsignalerne eller kameraets udsyn.

Ingenting. En gang imellem fungerer enheden ikke, hvis vejbanen er meget våd eller tilsneet.

Der er kommet snavs mellem forrudens inderside og kamera- og radarenheden.

Få et værksted til at rengøre forruden inden for enhedens kabinet. Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Stærkt modlys

Ingenting. Kameraenheden nulstilles automatisk ved mere gunstige lysforhold.

Note

Hold forruden foran kamera- og radarenheden ren.

Høje temperaturer

Ved meget høje temperaturer i kabinen kan kamera- og radarenheden midlertidigt blive slået fra i ca. 15 minutter efter motorstart for at beskytte dens elektronik. Når temperaturen er faldet tilstrækkeligt, genstarter kamera- og radarenheden automatisk.

Beskadiget forrude

Vigtigt

Hvis der opstår revner, ridser eller stenslag på forruden foran en af kamera- og radarenhedens "ruder", som dækker en flade på ca. 0,5 x 3,0 mm (eller større), skal et værksted kontaktes for reparation eller udskiftning af forruden. Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Manglende afhjælpning kan medføre reduceret ydeevne for de førerstøttesystemer, der bruger kamera- og radarenheden.

Det kan også medføre, at funktioner reduceres, slås helt fra eller giver forkert funktionsreaktion.

For ikke at risikere udeblevet, forkert eller mindsket funktion for de førerstøttesystemer, der bruger radarenheden, gælder også følgende:

  • Volvo anbefaler ikke at reparere revner, ridser eller stenslag i området foran kamera- og radarenheden. I stedet bør hele forruden udskiftes.
  • Før udskiftning af forruden bør du kontakte et autoriseret Volvo-værksted for at kontrollere, at den korrekte forrude bestilles og monteres.
  • Ved udskiftning skal der monteres forrudeviskere af den samme type eller godkendt af Volvo.

Vigtigt

Ved udskiftning af forruden skal kamera- og radarenheden omkalibreres på et værksted for at sikre funktionen af alle bilens kamera- og radarbaserede systemer. Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Vedligeholdelse

For at radar- og kameraenheden skal fungere korrekt, skal forruden foran enheden holdes ren for snavs, is og sne, og regelmæssigt rengøres med vand og bilshampoo.

Note

Snavs, is og sne, der dækker kamera- og radarenheden, reducerer funktionen og kan forhindre måling.

Det kan også medføre, at funktioner reduceres, slås helt fra eller giver forkert funktionsreaktion.


Hjalp dette?