Lynvejledning

Almindelige handlinger ved kortnavigation

Opdateret 7/23/2018

Her beskrives nogle almindelige handlinger ved kortnavigation.

 • Hvor er jeg?
 • Finde bilsymbolet på kortet
 • Kørselsretning eller Nord opad på kortet
 • 2D- eller 3D-visning
 • Zoome
 • Rulle
 • Skifte visning af overskrift
 • Forlade en menu

Hvor er jeg?

Hvilken geografisk placering har bilen lige nu?

 • Tryk på kortets bilsymbol (blå trekant). Oplysninger vises direkte på kortet.

Finde bilsymbolet på kortet

P5-1507-Nav-Hitta bilen

Tryk på trådkorset.

Efter at have zoomet ind og ud og rullet rundt på kortet kan det nogle gange være svært at finde tilbage til bilens position på kortet. Den findes lettest som følger:

 • Tryk på trådkorset. Kortet justeres og følger derefter bilsymbolet.

Kørselsretning eller Nord opad på kortet

P5-1507-Nav-Norr eller Körriktn UPPÅT

Tryk på kompasset for at skifte bilsymbolets bevægelse på kortet.

Føreren kan vælge mellem to måder at vise bilens bevægelse i forbindelse med kortet:

 • Kortet vises altid med nord opad på midterdisplayet. Bilsymbolet bevæger sig i den aktuelle kompasretning på kortet. Bevæger bilsymbolet sig mod venstre på kortet, kører bilen altså mod vest.
 • Bilsymbolet peger altid opad på midterdisplayet. Kortet drejer under bilsymbolet, afhængig af hvordan bilen svinger. Kompassymbolet viser i hvilken retning nord (N) er på kortet, og i kompassets centrum vises, i hvilken retning bilens forende peger (i dette tilfælde NE = nordøst).

Tegn i kompas

kompasretning

N

(North): Nord

NE

(NorthEast): Nordøst

E

(East): Øst

SE

(SouthEast): Sydøst

S

(South): Syd

SW

(SouthWest): Sydvest

W

(West): Vest

NW

(NorthWest): Nordvest

2D- eller 3D-visning

P5-1507-Nav-2D eller 3D

Tryk på 2D/3D for at skifte mellem 2D- og 3D-visning.

Ved 3D-visning er bilens kørselsretning altid opad på midterdisplayet. Kortet roterer under bilsymbolet, afhængig af hvordan bilen svinger.

Kompasset viser i hvilken retning nord (N) er på kortet, og i kompassets centrum vises, i hvilken retning bilens forende peger.

Målestokken vises ikke i 3D-tilstand.

2D-visning er beskrevet under den foregående overskrift "Kørselsretning eller Nord opad på kortet".

Zoome

Zoome ind

Gør kortet større som følger:

P5-1507-Gestures-Tap

Tryk hurtigt to gange med en finger på midterdisplayet.

eller

P5-1507-Gestures-Spread

Knib to fingre sammen på midterdisplayet, og spred dem derefter.

Zoome ud

Gør kortet mindre som følger:

P5-1507-Gestures-Tap with two fingers

Tryk en gang med to fingre spredt på midterdisplayet.

eller

P5-1507-Gestures-Pinch

Spred to fingre på midterdisplayet, og knib dem derefter sammen.

Rulle

P5-1507-Gestures-Drag

Sæt en finger på kortet, stryg i den ønskede retning, og slip.

Rullefunktionen er kun mulig med kortet i maksimeret tilstand, ikke minimeret.

Skifte visning af overskrift

P5-1507-Nav-Skifte RUBRIK-visn Pos/Dest

Tryk her for at skifte kortoverskrift.

Vælg mellem følgende visninger som overskrift på kortet:

 • Betegnelse for destination (Destination) og ankomsttid (ETA) eller resterende rejsetid (RTA). Med hensyn til valg af ETA eller RTA, se afsnittet "Indstillinger for ruten".

eller

 • Betegnelse for den aktuelle position (Position) og afstand til destinationen (Dist).

At skifte overskrift er kun muligt med kortet i maksimeret tilstand, ikke minimeret.

Finde tilbage til kortvisningen

P5-1546-Navi-JPN- Hitta-Hem-knapp + Touch screen
Knappen Hjem
Menulinjen Navigation

Hvis føreren er "langt væk" i en anden del af systemet, og hurtigt vil gå til kortvisningen, kan denne metode anvendes:

 1. Tryk på midterdisplayets knap "Hjem" (1).
 2. Hvis midterdisplayet derefter viser visningen Hjem i stedet for kortvisningen, skal du trykke let på den øverste menulinje Navigation (2).

Hjalp dette?