Sikringer

Udskiftning af sikring

Opdateret 7/23/2018

For at forhindre, at bilens elektriske system beskadiges pga. kortslutning eller overbelastning, beskyttes alle de forskellige elektriske funktioner og komponenter af en række sikringer.

Udskiftning

Se på sikringsoversigten for at finde sikringen.

Træk sikringen ud, og se fra siden, om den bøjede tråd er brændt over.

I givet fald skal der skiftes til en ny sikring af samme farve og med samme amperetal.

Advarsel

Brug aldrig et fremmedlegeme eller en sikring med højere amperetal end specificeret til at erstatte en sikring. Det kan forårsage betydelige skader på elsystemet og muligvis føre til brand.


Hjalp dette?