Kommunikation med tilsluttet bil

Dele internetforbindelse via Wi-Fi-hotspot

Opdateret 7/23/2018

Når bilen er forbundet, er det muligt at dele internetforbindelsen, så andre enheder kan bruge internetforbindelsen.Gælder ikke ved forbindelse med Wi-Fi.

Video thumbnail
P5–1519–Share Internet access via Wi-Fi hotspot

Netværksudbyderen (SIM-kortet) skal understøtte tethering (deling af internetforbindelse).

Tryk på Indstillinger i topvisningen.

Tryk på KommunikationWi-Fi-hotspot for bil.

Tryk på Netværksnavn, og navngiv internetdelingen.

Tryk på Adgangskode, og vælg en adgangskode, som derefter skal angives i forbindende enheder.

Tryk på Frekvensbånd, og vælg, hvilken frekvens internetdelingen skal sende data med. Bemærk, at valg af frekvensbånd ikke er tilgængeligt på alle markeder.

Aktiver/deaktiver ved at afkrydse/fjerne markeringen i feltet for Wi-Fi-hotspot for bil.

Hvis Wi-Fi tidligere har været brugt som forbindelseskilde, skal du bekræfte valget at skifte forbindelse.

Det er nu muligt for eksterne enheder at oprette forbindelse til bilens internetdeling (Wi-Fi-hotspot).

Note

Aktivering af Wi-Fi-hotspot kan medføre yderligere gebyrer fra din netværksudbyder.

Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for datatrafik.

Status for forbindelse vises med et symbol på midterdisplayets statuslinje.

Tryk på Tilsluttede enheder for at se en liste over aktuelt tilsluttede enheder.


Hjalp dette?