Indstillinger og førerprofiler

Nulstille indstillinger i indstillingsvisningen

Opdateret 7/23/2018

Det er muligt at nulstille alle ændrede indstillinger i indstillingsvisningen til deres standardværdier på én gang.

Typer nulstilling

Der er tre typer af nulstilling for indstillingerne i indstillingsvisningen:

  • Fabriksindstillinger – Rydder alle data og medier, og nulstiller alle indstillinger til deres standardværdier.
  • Nulstil bilindstillinger – Nulstiller de globale indstillinger til deres standardværdier.
  • Nulstil personlige indstillinger – Rydder personlige data, og nulstiller personlige indstillinger til deres standardværdier.

Nulstille indstillinger

Note

Fabirksindstillinger er kun mulig, når bilen holder stille.

Tryk på Indstillinger i topvisningen på midterdisplayet.

Tryk på SystemFabirksindstillinger.

Vælg den ønskede type nulstilling.

Der vises et pop op-vindue.

Tryk på OK for at bekræfte nulstillingen.

For valget Nulstil personlige indstillinger bekræftes nulstillingen ved at trykke på Nulstil for den aktive profil eller Nulstil for alle profiler.

Valgte indstillinger nulstilles.


Hjalp dette?