Udforsk din manual

V90
2017

Midterdisplay

10 Resultater

Oversigt over midterdisplayet

Fra midterdisplayet styres mange af bilens funktioner. Her præsenteres midterdisplayet og dets muligheder.

Ændre indstillinger for midterdisplayet

Midterdisplayet starter automatisk, når førerdøren åbnes. Indstillingerne kan ændres for midterdisplayet med hensyn til lyde og temaer. Skærmen kan slukkes for ikke at forstyrre under kørslen.

video

Betjene midterdisplayet

Mange af bilens funktioner styres og reguleres fra midterdisplayet. Midterdisplayet er en touchskærm, der reagerer ved berøring.

Symboler på midterdisplayets statuslinje

Oversigt over symboler, der kan vises på midterdisplayets statuslinje.

Navigere i den digitale instruktionsvejledning

Den digitale instruktionsvejledning kan nås fra midterdisplayet i bilen. Indholdet er søgbart, og det er nemt at navigere mellem de forskellige afsnit.

Bruge tastaturet på midterdisplayet

Med midterdisplayets tastatur er det muligt at skrive med tasterne på skærmen, men også at "tegne" bogstaver og tegn på skærmen med hånden.

video

Navigere i midterdisplayets visninger

Der er fem forskellige grundvisninger på midterdisplayet: visningen Hjem, topvisning, klimavisning, applikationsvisning (appvisning) og funktionsvisning. Skærmen starter automatisk, når førerdøren åbnes.

Indtastning af tegn/bogstaver i hånden på skærmen

Funktionsvisning med knapper til bilfunktioner

I funktionsvisningen, en af midterdisplayets grundvisninger, ligger alle knapper til bilfunktioner. Naviger til funktionsvisningen fra visningen Hjem ved at stryge fra venstre mod højre hen over skærmen* .

Digital instruktionsvejledning i bilen

Instruktionsvejledningen er tilgængelig digitalt* på bilens midterdisplay.