Alarm

Alarm*

Opdateret 7/23/2018

Alarmen advarer om f.eks. et indbrud i bilen.

Aktiveret alarm udløses, hvis:

 • en dør, motorhjelmen eller bagklappen åbnes

  Gælder visse markeder.

 • der registreres bevægelser i passagerkabinen (hvis der er monteret en bevægelsessensor*)
 • når bilen løftes eller bugseres (hvis den er udstyret med hældningssensor*)
 • startbatteriets kabel frakobles eller
 • sirenen slås fra.
P5-15w19-XC90H-Symbol-AntiTheft

Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet, vises symbolet og meddelelsen Fejl alarmsystemService påkrævet på førerdisplayet. Kontakt et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Note

Forsøg ikke selv at reparere eller ændre komponenter, som indgår i alarmsystemet. Ethvert forsøg kan påvirke garantibetingelserne.

Note

Bevægelsessensorerne udløser alarmen ved bevægelser i kabinen - også luftstrømme registreres. Derfor kan alarmen udløses, når bilen forlades med åben rude eller panoramatag*, eller hvis der bruges kabinevarmer.

For at undgå dette: Luk ruder/panoramatag, når bilen forlades. Hvis bilens indbyggede parkeringsvarmer (eller en transportabel elektrisk) skal anvendes, skal ventilationsspjældene justeres, så de ikke vender opad i kabinen. Alternativt kan reduceret alarmniveau bruges. Se afsnittet længere nede i denne artikel.

Tilkobling af alarm

Lås bilen og tilkobl alarmen ved at:

 • trykke på fjernbetjeningens låseknap
 • berøre den markerede overflade på ydersiden af dørhåndtagene

  Gælder kun for en bil med nøglefri låsning/oplåsning (Passive Entry*)

  eller
 • trykke på bagklappens gummibelagte trykplade

  Gælder kun for en bil med nøglefri låsning/oplåsning (Passive Entry*)

  .

Hvis bilen er udstyret med elbetjent bagklap, kan knappen i bunden af bagklappen også låse bilen og tilkoble alarmen.

Frakobling af alarm

Lås bilen op og frakobl alarmen ved at:

 • trykke på fjernbetjeningens oplåsningsknap
 • gribe fat i et af dørhåndtagene

  Gælder kun for en bil med nøglefri låsning/oplåsning (Passive Entry*)

  eller
 • trykke på bagklappens gummibelagte trykplade

  Gælder kun for en bil med nøglefri låsning/oplåsning (Passive Entry*)

  .

Annullering af udløst alarm

Tryk på fjernbetjeningens oplåsningsknap eller sæt bilen i tændingsposition I ved at dreje startknappen til START, og derefter slippe.

Note

 • Husk, at alarmen aktiveres, når bilen låses.
 • Hvis en af dørene åbnes indefra, udløses alarmen.

Alarmsignaler

Når alarmen udløses, sker der følgende:

 • En sirene lyder i 30 sekunder, eller indtil alarmen slås fra.
 • Alle afvisere blinker i 5 minutter, eller indtil alarmen slås fra.

Hvis årsagen til, at alarmen er aktiveret, ikke afhjælpes, gentages alarmcyklussen op til 10 gangeGælder for visse markeder..

Lås- og alarmindikator

16w17 - SPA - S/V90 - Security LED (Larmindikator)

En rød lysdiode på instrumentpanelet viser alarmsystemets status:

 • Dioden slukket – alarmen er deaktiveret.
 • Dioden blinker én gang med to sekunders mellemrum – alarmen er aktiveret.
 • Dioden blinker hurtigt efter frakobling af alarmen i maks. 30 sekunder eller indtil dens tændingsposition I nås, ved at startknappen drejes til START og derefter slippes. Alarmen har været udløst.

Reduceret alarmniveau

Reduceret alarmniveau betyder, at bevægelses- og hældningssensorerne midlertidigt kan slås fra.

Slå bevægelses- og hældningssensorerne fra for at undgå utilsigtet aktivering af alarmen - f.eks. hvis en hund efterlades i en låst bil på biltog eller bilfærge. Fremgangsmåden er den samme som ved midlertidig afbrydelse af funktionen blokeret låsestilling.

P5-1646-x90-function button reduced guard

Tryk på knappen Nedsat beskyttelse på midterdisplayets funktionsvisning for at slå bevægelses- og hældingssensorerne fra midlertidigt.

For mere information, se afsnittet "Blokeret låsestilling".


Hjalp dette?