Radio

Indstillinger for radio

Opdateret 7/23/2018

Indstillinger for de forskellige radiobånd.

En igangværende udsendelse af f.eks. en trafikmelding kan afbrydes midlertidigt med et tryk på på knapperne til højre på rattet, eller et tryk på Annuller på midterdisplayet.

Træk topvisningen ned, og vælg IndstillingerMedie og det ønskede radiobånd. Vælg at aktivere/deaktivere funktioner.

AM/FM

 • Vis radiotekst – Viser information om programmets indhold, kunstnere osv.
 • Fastfrys programtjenestenavn – Vælg for at programservicenavnet ikke skal rulle kontinuerligt, men visningen fryses efter 20 sekunder.
 • Nyheder – Afbryder den igangværende medieafspilning og sender nyheder. Afspilning af den foregående mediekilde genoptages, når nyhedsudsendelsen er færdig.
 • Trafikmelding – Afbryder den igangværende medieafspilning og sender information om trafikforstyrrelser. Afspilning af den foregående mediekilde genoptages, når meddelelsen er færdig.
 • Lokale afbrydelser – Afbryder den igangværende medieafspilning og sender information om trafikforstyrrelser i nærheden. Afspilning af den foregående mediekilde genoptages, når meddelelsen er færdig. Funktionen Lokale afbrydelser er en geografisk begrænsning af funktionen Trafikmelding. Funktionen Trafikmelding skal være aktiveret på samme tid.
 • Alarm – Afbryder den igangværende medieafspilning og sender advarsler om alvorlige ulykker og katastrofer. Afspilning af den foregående mediekilde genoptages, når meddelelsen er færdig.

DAB

 • Sortér tjenester – vælg, hvordan sortering af kanaler skal foretages. Enten i alfabetisk rækkefølge eller efter servicenummer.
 • DAB-DAB-link – Starter funktionen for linking inden for DAB. Hvis modtagelse af en radiostation mistes, findes der automatisk frem til en anden inden for en anden kanalgruppe (ensemble).
 • DAB-FM-link – Starter funktionen for linking mellem DAB og FM. Hvis modtagelse af en radiostation mistes, findes der automatisk frem til en alternativ frekvens.
 • Vælg meddelelsestyper – Vælg, hvilke typer meddelelser, der skal modtages, når DAB er i gang. Den valgte meddelelse afbryder den igangværende medieafspilning og afspiller meddelelsen. Afspilning af den foregående mediekilde genoptages, når meddelelsen er færdig.
Alarm – Afbryder den igangværende medieafspilning og sender advarsler om alvorlige ulykker og katastrofer. Afspilning af den foregående mediekilde genoptages, når meddelelsen er færdig.
Trafikmelding – Modtag information om trafikforstyrrelser.
Korte nyheder – Modtag nyheder.
Transportnyhed – Modtag information om offentlig transport, f.eks. tidsplaner for færger og tog.
Advarsel/Tjenester – Modtag information om episoder af mindre betydning end alarmfunktionen, f.eks. strømafbrydelser.
 • Vis radiotekst – Vælg at vise radiotekst eller udvalgte dele af radiotekst, f.eks. kunstner.
 • Vis programrelaterede billeder – Vælg, om billeder til forskellige programmer skal vises på skærmen eller ej.

Hjalp dette?