Radio

RDS-radio

Opdateret 7/23/2018

Med RDS (Radio Data System) kan radioen automatisk skifte til den stærkeste station. RDS giver mulighed for at få f.eks. trafikinformation og at søge efter bestemte programtyper.

RDS forbinder FM-stationer i et netværk. En FM-station i et sådant netværk sender information, som giver en RDS-radio bl.a. følgende funktioner:

  • Automatisk skift til en stærkere sender, hvis modtagelsen i området er dårlig.
  • Søgning efter programindhold, f.eks. programtyper eller trafikinformation.
  • Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram.

Note

Nogle radiostationer bruger ikke RDS eller kun udvalgte dele af dens funktioner.

Når der sendes nyheder eller trafikmeddelelser, kan radioen skifte station og den aktuelle lydkilde afbrydes. Hvis f.eks. cd-afspilleren er aktiv, sættes den i pausestilling. Radioen vender tilbage til den foregående lydkilde og lydstyrke, når det indstillede programindhold ikke længere sendes. For at afbryde tidligere skal du trykke på på knapperne til højre på rattet, eller trykke på Annuller på midterdisplayet.


Hjalp dette?