Radio

Skifte og søge efter radiostation

Opdateret 7/23/2018

Radioen laver automatisk en liste over stationer med de radiostationer, der udsender de stærkeste signaler i området.

Starte radioen

P5–1519–App pane-radio apps (AM, FM, DAB, Radio favorites)

Åbn appen (f.eks. FM,) fra app-visningen.

Vælg station.

Skifte liste i radiobåndet

P5–1519–Radio-library-stations

Tryk på Bibliotek.

Vælg afspilning fra Stationer, Favoritter, Genrer eller EnsemblerGælder kun for digitalradio (DAB)..

Tryk på den ønskede station på listen.

Favoritter – Afspiller kun udvalgte favoritkanaler, se afsnittet "Favoritter" nedenfor.

Genrer – Afspiller kun radiostationer, der sender den valgte genre/programtype, f.eks. pop og klassisk musik.

Skifte radiostation på den valgte liste

Tryk på < > under midterdisplayet eller knapperne til højre på rattet.

Der rykkes et trin i den valgte afspilningsliste.

Det er også muligt at skifte via midterdisplayet.

Favoritter

Når en favorit gemmes fra en liste, vil radioen automatisk søge efter den bedste frekvens. Men hvis en favorit gemmes fra manuel stationssøgning, skifter radioen ikke automatisk til en stærkere frekvens.

For at vælge blandt favoritter inden for radiobåndet, se afsnittet "Skifte liste i radiobåndet" ovenfor. For at vælge blandt alle favoritter, se afsnittet "Foretrukne radiostationer" nedenfor.

Tryk på for at tilføje/fjerne en radiokanal på radiobåndets favoritliste og Foretrukne radiostationer.

Foretrukne radiostationer

P5–1507–App-Radio favorites

Foretrukne radiostationer viser gemte favoritter fra alle radiobånd.

Åbn appen Radiofavoritter fra appvisningen.

Tryk på den ønskede radiostation på listen for at lytte.

Når en favorit fjernes, vil den også blive fjernet fra det respektive radiobånds favoritliste.

Skifte radiobånd

P5–1519–Radio-Change band

Tryk på appen (f.eks. FM) fra appvisningen, eller åbn appmenuen med knapperne til højre på rattet, og vælg derfra.

Søge radiostation

P5–1519–Radio-library-search

Søgemulighederne afhænger af det valgte radiobånd:

  • AM – stationer og frekvens.
  • FM – stationer, genrer og frekvens.
  • DAB – ensembler og stationer.

Tryk på Bibliotek.

Tryk på .

Søgevisningen med tastatur åbnes.

Indtast søgeord.

Søgning udføres ved hver indtastning af tegn, og resultaterne vises efter kategori.

Manuel stationssøgning

P5–1519–Radio-manual tuning

Når der skiftes til manuel stationssøgning, ændrer radioen ikke længere frekvensen automatisk, når modtagelsen er dårlig.

Tryk på Manuel indstilling, træk i knappen, eller tryk på < > til den ønskede frekvens.


Hjalp dette?