Systeminformation

Opdatering af kortdata med MapCare

Opdateret 7/23/2018

MapCare er en kortopdateringstjeneste for Volvo-biler udstyret med Sensus Navigation. Kortdataene kan opdateres via internettet.

Generelt om opdatering

Opdatering kan foretages direkte til bilen via en mobiltelefonforbindelse eller en computer med en USB-hukommelse.

Bilens kort er opdelt i en række faste regioner. Ved opdatering af kortdata er det ikke nødvendigt at opdatere alle regioner. Føreren kan vælge at opdatere kun én bestemt region, eller flere regioner.

En eller nogle regioner kan opdateres via bilens egen internetforbindelse. Hvis derimod et stort antal regioner eller hele kortet skal opdateres, kan den samlede mængde kortdata være så stor, at opdatering via en computer og en USB-hukommelse bliver meget lettere.

Note

Hvis en rejseplan strækker sig over flere regioner, skal alle disse have det samme versionsnummer. I modsat fald er der mulighed for, at en beregnet rute kan få en uventet strækning.

Opdatering af kortstruktur

Nogle gange skal et korts struktur ændres. Det sker, hvis der skal tilføjes en region, eller når en stor region opdeles i mindre regioner. Når dette er sket, vil forsøg på opdatering af en enkelt region via den normale procedure mislykkes, og en meddelelse viser årsagen.

I stedet skal hele kortet installeres på ny, hvilket gøres via en USB-hukommelse. For yderligere oplysninger, se Volvo Cars supportside (support.volvocars.com) eller kontakt en Volvo-forhandler.

Opdatering af navigationssoftware

Ud over kortdataene er også navigationssystemets egen software under konstant udvikling og opdateres regelmæssigt. Det kan betyde, at de hentede kortdata i nogle tilfælde ikke er understøttet af navigationssoftwaren. I så fald vises en meddelelse om, at også navigationssoftwaren skal opdateres. Det kan gøres hos en Volvo-forhandler.

Se mere information under overskriften "Softwareversion" i afsnittet "Systemindstillinger".

Opdatering med forbundet bil eller USB

For oplysninger om, hvordan kort opdateres, se afsnittene "Opdatering af kortdata med forbundet bil" og "Opdatering af kortdata via PC og USB".

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål

Svar

Er det muligt at ændre platform for kortdata, f.eks. fra Europa til Nordamerika?

Ja, med visse undtagelser. Kontakt en Volvo-forhandler for aktuelle oplysninger.

Hvor lang tid tager det at hente en kortopdatering?

Det afhænger af kortfilens/-filernes størrelse og forbindelsens båndbredde. Oplysninger om opdateringens størrelse (MB) vises på skærmen.

Hvor stor er en opdatering?

Det er markedsafhængigt. Nærmere oplysninger er angivet på det respektive markeds kort, se Volvo Cars supportside (support.volvocars.com).

Intet af dette med opdatering virker. Hvad skal jeg gøre?

Prøv på Volvo Cars supportside (support.volvocars.com) eller kontakt en Volvo-forhandler.


Hjalp dette?