Airbags

Airbags

Opdateret 7/23/2018

Bilen er udstyret med airbags og gardinairbag for fører og passagerer.

Advarsel

Airbagsystemets styreenhed er placeret i midterkonsollen. Hvis midterkonsollen har været dækket med vand eller anden væske, løsnes kablerne til startbatteriet. Forsøg ikke at starte bilen, da airbaggene kan udløses. Bjerg bilen. Volvo anbefaler, at den bjerges til et autoriseret Volvo-værksted.

Udløste airbags

Hvis nogen af airbaggene er udløst, anbefales følgende:

  • Bjerg bilen. Volvo anbefaler, at den bjerges til et autoriseret Volvo-værksted. Kør ikke med udløste airbags.
  • Volvo anbefaler at lade et autoriseret Volvo-værksted tage sig af udskiftning af komponenter i bilens sikkerhedssystem.
  • Søg altid læge.

Advarsel

Kør aldrig med udløste airbags. Det kan komplicere kontrollen over bilen. Også andre sikkerhedssystemer kan være beskadigede. Den røg og det støv, som dannes ved udløsning af airbaggene, kan ved intensiv udsættelse forårsage hud- og øjenirritation/skader. Vask med koldt vand i tilfælde af klager. Det hurtige udløsningsforløb i kombination med airbaggens materiale kan også give friktionsskader og forbrændinger på huden.


Hjalp dette?