Airbags

Fører- og passagerairbags

Opdateret 7/23/2018

Som et supplement til sikkerhedsselen er bilen udstyret med airbags på fører- og passagersiden på forsædet.

P5-1617-S90/V90–Safety–Driver and passenger airbags

Fører- og passagerairbags

På visse markeder er bilen udstyret med knæ-airbag.

.

Ved en frontalkollision hjælper airbaggene med at beskytte førerens og passagerens hoved, ansigt og bryst samt førerens knæ og ben

På visse markeder er bilen udstyret med knæ-airbag.

.

Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer sensorer, og airbaggen /sideairbaggen pustes op. Airbaggen dæmper stødet for den kørende i kollisionsøjeblikket. Når airbaggen presses sammen under kollisionen, tømmes den. I forbindelse hermed udvikles der en del røg i bilen, hvilket er helt normalt. Hele forløbet med oppustning og tømning af airbaggen sker på nogle få tiendedele af et sekund.

Note

Sensorerne reagerer forskelligt, afhængigt af forløbet af kollisionen, og om der bruges sikkerhedssele eller ej. Gælder for alle selepositioner.

Der kan derfor opstå ulykkessituationer, når kun en (eller ingen) af airbaggene aktiveres. Sensorerne registrerer effekten af den kollision, som bilen er blevet udsat for, og afhjælpningen tilpasses efter denne, således at ingen, én eller flere airbags udløses.

Advarsel

Sikkerhedsselen og airbaggen arbejder sammen. Hvis selen ikke anvendes eller anvendes forkert, kan det påvirke airbaggens effekt ved en kollision.

For at undgå skader, hvis airbaggen udløses, skal passageren sidde så oprejst som muligt med fødderne på gulvet og ryggen mod ryglænet.

Advarsel

Volvo anbefaler, at et autoriseret Volvo-værksted kontaktes for reparation. Et forkert indgreb i airbag-systemet kan forårsage funktionsfejl og medføre alvorlige personskader.

Airbag i førersiden

Airbag i rat

Denne airbag er monteret sammenfoldet midt i rattet. Rattet er mærket AIRBAG.

Knæairbag

På visse markeder er bilen udstyret med knæ-airbag.

Airbaggen er monteret sammenfoldet i den nederste del af instrumentpanelet i førersiden. Panelet er mærket AIRBAG.

Advarsel

Placer eller sæt ikke genstande foran eller oven på panelet, hvor knæairbaggen er placeret.

Passagerairbag

Airbaggen er monteret sammenfoldet i et rum oven over handskerummet. Panelet er mærket AIRBAG.

Advarsel

Anbring ikke genstande foran eller oven på instrumentpanelet, hvor airbaggen til passagerpladsen er placeret.

Mærkat for passagerairbag

P5-1546–Safety–Airbag decal placement EU 1

Mærkat på passagersidens solskærm.

P5-1507–Safety–Airbag decal placement EU 2

Mærkat på passagersidens dørstolpe. Mærkaten bliver synlig, når passagerdøren åbnes.

Advarselsmærkaten for passagerairbaggen er placeret som angivet ovenfor.

Advarsel

Hvis bilen ikke er udstyret med en omskifter til at aktivere/deaktivere passagerairbaggen, er airbaggen altid tilkoblet.

Advarsel

Lad aldrig en person stå eller sidde foran passagersædet.

Anbring aldrig et bagudvendt barnesæde på den forreste passagerplads, hvis airbaggen er tilkoblet.

Fremadvendte passagerer (børn og voksne) må aldrig sidde på passagerpladsen foran, hvis passager-airbaggen er frakoblet.

Hvis ovenstående anmodninger ikke følges, kan det medføre livsfare eller alvorlig personskade.


Hjalp dette?