Airbags

Gardinairbag

Opdateret 7/23/2018

Gardinairbaggen, Inflatable Curtain (IC), bidrager til at beskytte førerens og passagerernes hoveder mod at slå imod bilens inderside ved en kollision.

P5-1617-S90/V90–Safety–Inflatable Curtain

Gardinairbaggen er monteret langs begge sider af loftet og beskytter føreren og passagererne på bilens yderpladser. Panelerne er mærket med IC AIRBAG.

Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer sensorer, og gardinairbaggen pustes op.

Advarsel

Hæng eller fastgør aldrig tunge genstande i håndgrebene i loftet. Krogene er kun beregnet til lettere overtøj (ikke til hårde genstande som f.eks. paraplyer).

Der bør ikke skrues eller monteres noget i bilens loft, dørstolper eller sidepaneler. Ellers opnås den tilsigtede beskyttelse muligvis ikke. Volvo anbefaler kun at bruge originale Volvo-dele, der er godkendt til anbringelse disse steder.

Advarsel

Der skal være 10 cm mellemrum mellem last og sideruder, hvis bilen læsses over overkanten af dørenes ruder. Ellers kan den beskyttende effekt af gardinairbaggene, som sidder skjult i loftet, udeblive.

Advarsel

Gardinairbaggene er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedssele.


Hjalp dette?