Udvendig belysning

Tågebaglys

Opdateret 7/23/2018

Tågebaglyset lyser betydeligt kraftigere end normale baglygter og bør kun bruges, når sigtbarheden er nedsat på grund af tåge, sne, røg eller støv, således at andre trafikanter på et tidligt tidspunkt kan se det forankørende køretøj.

P5-1507 Button, rear fog light

Knap for tågebaglys.

Tågebaglyset består af en lygte bagpå i førersiden.

Tågebaglyset kan kun tændes, når:

  • tændingsposition II er aktiveret, eller bilen er i gang, og kontaktarmens drejering står i position eller
  • kontaktarmens drejering står i position og tågeforlygterne er tændt.

Tryk på knappen for til/fra. Symbolet på førerdisplayet lyser, når tågebaglyset er tændt.

Tågebaglys slukker automatisk, når:

  • startknappen drejes højre om for at slukke bilen, eller når kontaktarmens drejering stilles på
  • kontaktarmens drejering står i position , og tågeforlygterne slukkes.

Note

Bestemmelser for brug af tågebaglys varierer fra land til land.


Hjalp dette?