Udvendig belysning

Tågeforlygter/kurvelys*

Opdateret 7/23/2018

Tågeforlygterne afgiver et kraftigere lys end nærlyset og er derfor mere effektive i tåge.

P5-1507 Button, front fog light

Knap for tågeforlygter.

Tågeforlygterne kan tændes, når tændingsposition II er aktiveret, eller når bilen er i gang og kontaktarmens drejering står i position , eller .

Tryk på knappen for at aktivere og deaktivere. Symbolet på førerdisplayet lyser, når tågelygterne er tændt.

Tågelyset slukkes automatisk, når startknappen drejes højre om for at slukke bilen, eller når kontaktarmens drejering stilles på .

Note

Bestemmelser for brug af tågeforlygter varierer fra land til land.

Kurvelys*

Tågeforlygterne kan inkludere funktionen kurvelys, der midlertidigt oplyser området skråt foran bilen, i den retning rattet drejes i en skarp kurve, eller i den retning blinklysene bruges.

Funktionen aktiveres i svagt dagslys eller mørke, når kontaktarmens drejering står i position eller , og kørehastigheden er lavere end ca. 30 km/t (ca. 20 mph).

Desuden tændes begge kurvelys som supplement til baklyset, når du bakker.

Funktionen, der er aktiveret, når bilen leveres fra fabrikken, kan aktiveres og deaktiveres via midterdisplayet.


Hjalp dette?