Kørecomputer

Indstillinger for kørselsstatistik

Opdateret 7/23/2018

Nulstilling eller justering af indstillinger for kørselsstatistik.

Åbn appen Førerpræstation i appvisningen for at vise kørselsstatistikken.

P5-1507-icon app screen driver performance

Tryk på Indstillinger for at

  • ændre grafens skala. Vælg opløsningen 1, 10 eller 100 km/miles for søjlen.
  • nulstille data efter hver kørsel. Gennemføres, når bilen har stået stille i mere end fire timer.
  • nulstille data for den aktuelle kørsel.

Kørselsstatistik, beregnet gennemsnitsforbrug og samlet køretid nulstilles altid samtidigt.

Enhederne for kørestrækning, hastighed m.m. kan ændres via systemindstillinger på midterdisplayet.


Hjalp dette?