Kørecomputer

Kørecomputer

Opdateret 7/23/2018

Bilens kørecomputer registrerer og beregner værdierne, f.eks. kørestrækning, brændstofforbrug og gennemsnitshastighed under kørslen.

For at lette en brændstoføkonomisk kørsel registreres oplysninger om både aktuelt og gennemsnitligt brændstofforbrug. Oplysningerne fra kørecomputeren kan vises på førerdisplayet.

P5-1546-XC90-Overview trip computer values in DIM 12

12-tommers førerdisplay*.

P5-15w46- XC90 Overview trip computer values in DIM 8

8-tommer førerdisplay.

Følgende målere indgår i kørecomputeren:

  • Triptællere
  • Kilometertæller
  • Aktuelt brændstofforbrug
  • Kørestrækning til tom tank
  • Turist – alternativt speedometer

Enhederne for kørestrækning, hastighed m.m. kan ændres via systemindstillinger på midterdisplayet.

Triptællere

Der er to triptællerne, TM og TA.

TM kan nulstilles manuelt, og TA nulstilles automatisk, hvis bilen ikke bruges i mindst fire timer.

Under kørslen registreres oplysninger om:

  • Kørestrækning
  • Køretid
  • Gennemsnitshastighed
  • Gennemsnitligt brændstofforbrug.

Værdierne gælder fra triptællerens seneste nulstilling.

Kilometertæller

Kilometertælleren registrerer bilens samlede kørestrækning. Denne værdi kan ikke nulstilles.

Aktuelt brændstofforbrug

Denne måler viser, hvilket brændstofforbrug bilen har i øjeblikket. Værdien opdateres ca. hvert sekund.

Gælder Bi-Fuel*-bil

Ved gasdrift viser kørecomputeren tilsvarende forbrug af gas.

Kørestrækning til tom tank

Kørecomputeren beregner den resterende kørestrækning med det brændstof, der er i tanken.

Beregningen baseres på gennemsnitsforbruget for de sidste 30 km (20 miles) og den tilbageværende brugbare brændstofmængde.

Når måleren viser "----" er der for lidt brændstof tilbage til at kunne beregne resterende kørestrækning. Påfyld brændstof så hurtigt som muligt.

Note

Der kan opstå en vis afvigelse, hvis kørestilen ændres.

En økonomisk køremåde giver generelt set en længere kørestrækning.

Gælder Bi-Fuel*-bil

Note

Indikering af kørestrækning til tom tank gælder kun for benzintanken.

Turist – alternativt speedometer

Det alternative digitale speedometer hjælper ved kørsel i lande, hvor trafikskilte med påbudt hastighed har en anden enhed end den, der vises i bilens instrumenter.

Den digitale hastighed vises derefter i den modsatte enhed i forhold til det analoge speedometer. Hvis det analoge speedometer er indstillet til mph, viser måleren den tilsvarende hastighed digitalt i km/h, og omvendt.


Hjalp dette?