Skift af hjul

Afmontere hjul

Opdateret 7/23/2018

Instruktion til at afmontere hjul ved hjulskift. Hjulskift skal altid udføres på rette måde.

Vigtigt

 • Mår donkraften* ikke er i brug, skal den opbevares i sit opbevaringsrum under lastrumsgulvet.
 • Donkraften der leveres med bilen, er kun beregnet til lejlighedsvis brug og i kort tid, f.eks. ved udskiftning af hjul pga. punktering. Kun donkraften, der hører til den specifikke model, må anvendes til at løfte bilen. Hvis bilen skal løftes oftere eller i længere tid end ved et hjulskift, anbefales det at bruge en garagedonkraft. I så fald skal du følge vejledningen til udstyret.

Advarsel

 • Aktivér parkeringsbremsen og sæt gearvælgeren i parkeringsposition (P).
 • Blokér de hjul, der står på underlaget, med massive træklodser eller store sten.
 • Kontroller, at donkraften ikke er beskadiget, at gevindene er ordentligt smurt, og at den er fri for snavs.
 • Kontrollér, at donkraften står på et fast, plant underlag, der ikke er glat og ikke hælder.
 • Donkraften skal være forsvarligt fastgjort i donkraftholderen.
 • Anbring aldrig noget mellem jorden og donkraften, eller mellem donkraften og bilens donkraftholder.
 • Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen, når den løftes med donkraft.
 • Hvis hjulskiftet skal udføres i trafikken, skal passagererne stå på et sikkert sted.
 • Brug donkraften, der er beregnet til bilen, ved dækskifte. Ved alt andet arbejde bør der bruges understøtning til opklodsning af bilen.
 • Kryb aldrig under bilen eller før nogen legemsdel ind under den, når den løftes med donkraft.

Sæt advarselstrekanten op og aktiver advarselsblinklysene, hvis et hjul skal udskiftes ved et trafikeret sted.

Aktivér parkeringsbremsen og vælg gearposition P, henholdsvis vælg 1. gear, hvis bilen har manuelt gear.

Gælder for biler med Niveauregulering*: Hvis bilen er udstyret med luftaffjedring, skal denne slås fra, før bilen løftes med donkraft*.

Hent donkraft*, hjulnøgle* og værktøj til hjulboltenes plastkapsler, der ligger i skumblokken.

P6-1746-Tool and plastic cap for wheels screws

Værktøj til at fjerne hjulboltenes plastkapsler.

Blokér foran og bag de hjul, der skal blive stående på underlaget. Brug f.eks. kraftige træklodser eller større sten.

Skru bugserøjet sammen med hjulnøglen* indtil stop efter nedenstående fremgangsmåde.

P5-1507-tool for wheel screws

Vigtigt

Bugserøjet skal skrues så langt som muligt ind i hjulnøglen*.

Fjern plasthætterne fra hjulboltene med et egnet værktøj.

Mens bilen står på underlaget, skal hjulboltene løsnes ½-1 omgang med hjulnøglen/bugserøjet ved at trykke nedad (venstre om).

Ved løftning af bilen er det vigtigt, at donkraften* eller løftearmene placeres på de dertil beregnede steder på bilens undervogn. Trekantede markeringer i plastdækningen angiver, hvor punkter til placering af donkraften/løftepunkter er placeret. Der er to fastgøringsanordninger til donkraften på hver side af bilen. Ved hver fastgøringsanordning er der en fordybning til donkraften.

P5-1717-V90-Jack fitting in chassi

Anbring donkraften på et fast, plant underlag, der ikke er glat, under den fastgøringsanordning, der skal bruges.

Drej donkraften op, indtil den har den rette placering og kommer i kontakt med fastgøringsanordningen. Kontrollér, at donkraftens hoved (eller løftearmene på et værksted) er placeret korrekt i fastgøringspunktet, så forhøjningen i hovedets midte passer ind i fastgøringspunktets hul, og at foden er placeret lodret under fastgøringspunktet.

Vend donkraften, så håndsvinget befinder sig så langt fra bilens side som muligt, og donkraftens arme står vinkelret i forhold til bilens retning.

Løft bilen så meget, at hjulet der skal løsnes, kan bevæge sig frit. Fjern hjulboltene, og løft hjulet af.


Hjalp dette?