Skift af hjul

Punktering

Opdateret 7/9/2020

Punktering

Hvis bilen er punkteret i trafikerede omgivelser, skal advarselsblinklysene tændes.

Tænk på sikkerheden, og flyt om muligt bilen væk fra et sted med farlig trafik. Tilkald om nødvendigt vejhjælp.

Stig om muligt ud af bilen på den side, hvor der er mindst trafik.

Tag en refleksvest på, og opstil derefter advarselstrekanten, så andre trafikanter advares i god tid.

Reparere en punktering

Bilen har enten et dæklapningssæt til midlertidig reparation af dækket eller et reservehjul*. Se det relevante afsnit for brugsanvisning.


Hjalp dette?