Indstillinger for navigation

Indstillinger for kortet

Opdateret 7/23/2018

Her vælges der indstillinger for, hvordan kortet skal vises på skærmen.

Der kan udføres indstillinger inden for følgende områder:

  • Format for position
  • Kortvisningsformat
  • Vis hastighedskameraer
  • Vis Favoritter
  • Seværdighed (POI)

Positionsformat

Ved Format for position vælges, om den aktuelle position skal betegnes/vises på kortet efter adresse eller koordinater:

  • Adresse
  • Koordinater og højde

Kortdesign

Med Kortvisningsformat vælges, hvordan kortets farver skal vises:

  • Dag – lyse farver.
  • Nat – mørke farver for at bibeholde nattesyn.
  • Auto – systemet skifter mellem Dag og Nat, afhængig af lyset i kabinen.

Fartkameraer

Funktionen er ikke tilgængelig på alle markeder.

Under Vis hastighedskameraer angives, om fartkameraer skal vises på kortet.

Favoritter

Vælg, om Favoritter skal vises på kortet.

Interessepunkt (POI

Point of Interest

)

Under Seværdighed (POI) angives, hvilke POI der skal vises på kortet. Tryk på den ønskede kategori, f.eks. "Transportmiddel", og vælg derefter at vise alle eller bestemte underkategorier. Forlad menuen med et tryk på Tilbage eller Luk.


Hjalp dette?