Indstillinger for navigation

Indstillinger for rute og vejvisning*

Opdateret 7/23/2018

Her vælges indstillinger for, hvordan ruten skal beregnes og vejvisningen præsenteres.

Der kan udføres indstillinger inden for følgende områder:

 • Format for ankomsttid
 • Niveau for stemmevejvisning
 • Vælg standardrutetype
 • Ruteindlæring
 • Indstillinger for undgåelse
 • Foreslå tankstation

Tidsformat

Vælg, hvordan ankomsttid skal angives:

 • ETA

  Estimated Time of Arrival

  (beregnet ankomsttid til destinationen)
 • RTA

  Remaining Time to Arrival

  (resterende rejsetid til destinationen)

Tidsangivelsen gælder for destinationens tidszone.

Niveau for stemmevejledning

Tryk på Niveau for stemmevejvisning.

Tryk på den ønskede rutevejvisning:

 • Ingen (ingen automatisk stemmevejledning, men mulighed for manuelt at bede om den aktuelle stemmevejledning en gang)
 • Lav (kun én meddelelse pr. vejvisningspunkt)
 • Middel (op til tre meddelelser pr. vejvisningspunkt, med begrænsede oplysninger)
 • Fuld (op til fire meddelelser pr. vejvisningspunkt og alle tilgængelige oplysninger)

Standardtype for rute

Vælg den standardtype rute, der foretrækkes:

 • Hurtig
 • Eco
 • Natur (motorveje undgås så vidt muligt, hvorfor rejsetiden kan blive lang)

Det er også muligt at vise en alternativ rute under den igangværende tur.

Indlæring af rute

Markér Ruteindlæring, hvis dataindsamling for at optimere beregning af rute skal tillades.

Undgå

Tryk på Indstillinger for undgåelse for at åbne en menu med forskellige alternativer, som kan undgås automatisk - hvis det er muligt - ved beregning af rute. Vælg eksempelvis tunneller, områder med trængselsafgift og færger.

Forslag til tankstation

Tryk på Foreslå tankstation for at aktivere eller deaktivere visning af tankstationer i nærheden.


Hjalp dette?