Kortopdatering

Opdatering af kort

Opdateret 7/9/2020

Opdatering af kort

MapCare er en kortopdateringstjeneste for Volvo-biler udstyret med Sensus Navigation*.

Generelt om opdatering

Kort kan opdateres på to måder. Enten via en computer og en USB-hukommelse eller direkte fra bilenGælder kun visse lande. (hvis den har internetforbindelse).

Bilens kort er opdelt i en række faste regioner. Ved opdatering af kortdata er det ikke nødvendigt at opdatere alle regioner. Føreren kan vælge at opdatere kun én bestemt region, eller flere regioner.

En eller flere regioner kan opdateres, når bilen har internetforbindelse. Hvis derimod et stort antal regioner eller hele kortet skal opdateres, kan den samlede mængde kortdata være så stor, at opdatering via en computer og en USB-hukommelse bliver meget lettere.

Note

Hvis en rejseplan strækker sig over flere regioner, skal alle disse have det samme versionsnummer. I modsat fald er der mulighed for, at en beregnet rute kan få en uventet strækning.

Opdatering af kortstruktur

Nogle gange skal et korts struktur ændres. Det sker, hvis der skal tilføjes en region, eller når en stor region opdeles i mindre regioner. Når dette er sket, vil forsøg på opdatering af en enkelt region via den normale procedure mislykkes, og en meddelelse viser årsagen.

I stedet skal hele kortet installeres på ny, hvilket gøres via en USB-hukommelse. For yderligere oplysninger, se Volvo Cars supportside (support.volvocars.com) eller kontakt en Volvo-forhandler.

Opdatering af navigationssoftware

Ud over kortdataene er også navigationssystemets egen software under konstant udvikling og opdateres regelmæssigt. Dette kan bevirke, at downloadede kort i visse tilfælde ikke understøttes af navigationssoftwaren. I givet fald vises en meddelelse om, at også navigationssoftwaren skal opdateres. Det kan gøres hos en Volvo-forhandler.

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål

Svar

Er det muligt at ændre platform for kortdata, f.eks. fra Europa til Nordamerika?

Ja, med visse undtagelser. Kontakt en Volvo-forhandler for aktuelle oplysninger.

Hvor lang tid tager det at hente en kortopdatering?

Det afhænger af kortfilens/-filernes størrelse og forbindelsens båndbredde. Oplysninger om opdateringens størrelse (MB) vises på skærmen.

Hvor stor er en opdatering?

Det er markedsafhængigt. Nærmere oplysninger er angivet på det respektive markeds kort, se Volvo Cars supportside (support.volvocars.com).

Intet af dette med opdatering virker. Hvad skal jeg gøre?

Prøv på Volvo Cars supportside (support.volvocars.com) eller kontakt en Volvo-forhandler.


Hjalp dette?