Navigation

Aktivere og deaktivere kortnavigation*

Opdateret 7/23/2018

Navigationssystemet aktiveres automatisk, når førerdøren åbnes, og deaktiveres først, når føreren låser og forlader bilen.

Aktivere navigation

P5/P6-1746-Navi-Homeview-home button
Delvisning for navigation
Knappen Hjem

Vis kortbilledet på midterdisplayet ved at trykke på den øverste delvisning (1) på hjemvisningen.

Hvis midterdisplayet ikke viser delvisningen for navigation - tryk kort to gange på hjemknappen (2) og derefter på delvisningen for navigation (1).

Derefter vises kortet over det aktuelle område, hvor bilen er symboliseret med en blå trekant.

P5-1507-Icon-Navi launch fullscreen

Tryk på dette symbol for at vise kortbilledet på hele midterdisplayet.

Advarsel

Husk følgende:

  • Ret al opmærksomhed mod vejen og koncentrer dig først og fremmest om kørslen.
  • Følg de gældende færdselsregler og kør med god dømmekraft.
  • Vejforholdene kan som følge af f.eks. vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger mindre pålidelige.

Deaktivere navigation

Navigationssystemet kan ikke slås fra, det kører altid i baggrunden. Det slås først fra, når føreren låser og forlader bilen.

Note

Navigationssystemet er også tilgængeligt, når motoren ikke er i gang. Ved for lav batterispænding slukkes der for systemet.


Hjalp dette?