Navigation

Hyppige spørgsmål om kortnavigation*

Opdateret 7/23/2018

Her følger svar på nogle almindelige spørgsmål om navigationssystemet.

Bilens position på kortet er forkert

Navigationssystemet viser bilens position med en præcision på ca. 20 meter (65 ft).

Ved kørsel på veje der løber parallelt med en anden vej, slangebugtede veje, veje i flere plan, og efter kørsel på en lang strækning uden særlige sving er der større sandsynlighed for fejl.

Høje bjerge, bygninger, tunneller, viadukter, veje med overføring mv. påvirker systemets modtagelse af satellitsignaler negativt, så nøjagtigheden ved beregningen af bilens position kan forringes.

Systemet beregner ikke den hurtigste/korteste rute

Ved beregning af ruten tages hensyn til flere faktorer for at få den teoretisk bedste rute, herunder vejstrækning, vejbredde, vejklasse, trafikintensitet og hastighedsgrænser. En førers erfaring og lokalkendskab kan dog føre til mere effektive valg af rute.

Systemet anvender f.eks. betalingsveje eller færger, selv om føreren har valgt at undgå disse

Ved beregning af en rute over længere afstand kan systemet af tekniske årsager kun bruge større veje.

Hvis du har valgt at undgå betalingsveje og motorveje, undgås disse så vidt muligt og anvendes kun, hvis der ikke er noget andet rimeligt alternativ til rådighed.

Bilens position på kortet er forkert efter transport

Hvis bilen har været transporteret på f.eks. færge eller tog, eller på en sådan måde, at modtagelse af satellitsignaler ikke har været muligt, kan det tage op til fem minutter, før bilens position beregnes korrekt.

Bilsymbolet opfører sig ulogisk på skærmen efter dækskift

Ud over satellitmodtageren benyttes også bilens hastighedsføler og et gyrokompas til at beregne bilens aktuelle position, hastighed og kørselsretning. Efter montering af reservehjul eller skift mellem sommer- og vinterdæk skal systemet "lære" de nye hjulstørrelser.

For at systemet kan fungere optimalt anbefales det derfor at køre et stykke tid på veje med god satellitmodtagelse (frit udsyn).

Kortbilledet stemmer ikke med virkeligheden

Ny- og ombygning af vejnettet, indførelse af nye færdselsregler mv. sker løbende, og kortdatabasen er derfor ikke altid fuldstændig i alle situationer.

Af den grund foregår der en uafbrudt udvikling og opdatering af kortdata. Tjek jævnligt for opdateringer.

Bilsymbolet på skærmen springer fremad eller drejer rundt

Systemet har måske brug for et par sekunder til at registrere bilens position og bevægelse, før du kører af sted.

Sluk for både systemet og bilen. Start igen, men hold stille et øjeblik, før du begynder at køre.

Kortdataene er ikke aktuelle

Se svaret under den følgende overskrift.

Er de seneste kortinformationer installeret?

Kortdataene opdateres og forbedres løbende. I forbindelse med opdatering af kort via computer og USB kan bilens aktuelle kortversion vises. Kortversionen i bilen sammenholdt med den tilgængelige kortversion kan kontrolleres på Volvo Cars supportside support.volvocars.com.


Hjalp dette?