Navigation

Kortnavigation* på midterdisplayet

Opdateret 7/23/2018

Sensus Navigation præsenteres og betjenes på flere måder, f.eks. på midterdisplayet.

P5/P6-1746-Overview centerdisplay

Alle indstillinger for navigationssystemet foretages via midterdisplayet. Her indstiller føreren, hvordan kortet skal vises, eller angiver en destination.

Hvis kortbilledet ikke vises på midterdisplayet - tryk på visningen Hjems øverste delvisning for navigation.

Hvor er jeg?

Hvilken geografisk placering har bilen lige nu?

  • Tryk på kortets bilsymbol (blå trekant). Oplysninger vises direkte på kortet.

Finde bilsymbolet på kortet

P5-1717-Navi Crosshair symbol

Efter at have zoomet ud og ind og flyttet på kortet kan det nogle gange være svært at finde tilbage til bilens position. Med et tryk på trådkorset tilbagestilles kortet, så det følger bilsymbolet.

Nord eller kørselsretning opad på kortet

P5-1717-Navi Compass P5-1717-Navi Compass car direction

Der er to måder at vise bilens bevægelse i forhold til kortet. Tryk på symbolerne for at skifte mellem at have nord eller kørselsretningen opad på kortet.

Når kortet vises med nord opad, flytter bilsymbolet sig i den aktuelle kompasretning på kortet. Hvis bilsymbolet bevæger sig mod venstre på kortet, kører bilen mod vest.

Hvis bilsymbolet peger opad, drejer kortet under bilsymbolet, afhængig af hvordan bilen svinger. Kompassymbolet viser, i hvilken retning nord (N) er på kortet, og i kompassets centrum vises, i hvilken retning bilens forende peger:

Tegn i kompas

kompasretning

N

Nord

NE

Nordøst

E

Øst

SE

Sydøst

S

Syd

SW

Sydvest

W

Vest

NW

Nordvest

2D- eller 3D-visning

P5-1717-Navi 2D P5-1717-Navi 3D

Tryk på symbolerne for at skifte mellem 2D- og 3D-visning.

Med 3D-visning vises kørselsretningen altid opad. Kortet drejer under bilsymbolet, afhængig af hvordan bilen svinger. Kompasset viser i hvilken retning nord (N) er på kortet, og i kompassets centrum vises, i hvilken retning bilens forende peger. Kortets skala vises ikke i 3D-indstilling.

Med 2D-visning vises kortet med nord opad, og bilsymbolet bevæger sig i den aktuelle kompasretning på kortet.

Zoome ind

Kortet forstørres ved enten at trykke hurtigt to gange med en finger på midterdisplayet eller placere to fingre sammen på midterdisplayet og trække dem fra hinanden.

Zoome ud

Gør kortet mindre ved at trykke en gang med to fingre på midterdisplayet eller træk to fingre sammen på midterdisplayet.

Rulle

Sæt en finger på kortet, stryg i den ønskede retning, og slip. Rullefunktionen er kun mulig, når kortet er maksimeret, ikke minimeret.

Skifte visning af overskrift

Maksimér kortet og tryk på kortoverskriften øverst på midterdisplayet. Vælg mellem følgende visninger som overskrift på kortet:

  1. Destination (Destination), ankomsttid (ETA) eller resterende rejsetid (RTA) og afstand til destinationen (Distance). Med hensyn til valg af ETA eller RTA, se afsnittet "Indstillinger for rute og vejvisning".
  2. Aktuel position, såsom adresse (Address) eller som koordinater (Coordinates). Ved visning af koordinater vises også altid højde (Altitude). Vedrørende valg mellem adresser og koordinater, se afsnittet "Indstillinger for kortet"

Hjalp dette?