Navigation

Sensus Navigation*

Opdateret 7/23/2018

Sensus Navigation er et satellitbaseret trafikinformations- og vejvisningssystem.

Sensus Navigation viser vej til en destination og giver oplysninger langs ruten, f.eks. alternative ruter i tilfælde af ulykker og vejarbejder.

Der kan laves en rejseplan, søges efter interessepunkter (POIPoint of Interest) langs ruten, ens egne favoritsteder gemmes m.m.

Sensus Navigation viser bilens nøjagtige placering og kan vise vej til destinationen, hvis man kører forkert.

Ud over de praktiske fordele kan Sensus Navigation også bidrage til et bedre miljø ved at lette fremkommeligheden og vælge den bedste rute baseret på førerens indstillinger.


Hjalp dette?