Navigation

Symboler og knapper på kort*

Opdateret 7/23/2018

På kortet på midterdisplayet vises symboler og farver, der giver oplysninger om forskellige veje samt området uden om bilen og langs ruten. Til venstre vises et værktøjsfelt med forskellige knapper til forskellige indstillinger.

P5-1717-Navi Cover inside
Symboler og knapper på kort
ankomsttidspunkt/resterende rejsetid
Afstand til destination
Kompas/skifter mellem nord og kørselsretning opad
Start
Destination/slutdestination
Skifter kortvisning mellem 2D og 3D
Nulstiller kortet til at følge bilen
Interessepunkt (POI

Point of Interest

)
Trafikinformation
Minimerer (udvidet visning) eller maksimerer kortbilledet (fuldskærm)
Bilen på planlagt rute
Minimerer værktøjsfeltet
Gentager den aktuelle stemmevejledning
Minimerer værktøjsfeltet
Beregner omvej
Stemmevejledning midlertidigt til/fra
Viser liste med rejseplanens vejvisningspunkter
Angiv destination/delmål
Afbryder vejvisning
Viser liste med rejseplanens interessepunkter (POI

Point of Interest

) og trafikinformation
Næste manøvre
Rejseplan og alternativ rute
Destination/slutdestination

Hjalp dette?