Låsning og oplåsning

Indikering ved låsning

Opdateret 7/23/2018

Når bilen låses eller låses op, angiver bilens blinklys, at låsningen henholdsvis oplåsningen er udført korrekt.

Udvendig indikation

Låsning

  • Bilens advarselsblinklys angiver låsning ved at blinke og dreje sidespejlene ind

    Kun biler med sidespejle, der kan drejes ind elektrisk.

    .

Oplåsning

  • Bilens advarselsblinklys angiver oplåsning ved at blinke to gange og dreje sidespejlene ud

    Kun biler med sidespejle, der kan drejes ind elektrisk.

    .

Alle døre, bagklap og motorhjelm skal være lukket for at angive låst bil. Hvis låsning sker med kun førerdøren lukketGælder ikke for biler med ekstraudstyret nøglefri låsning/oplåsning (Passive Entry*)., vil der ske låsning, men indikering med advarselsblink sker først, efter at alle døre, bagklap og motorhjelm er lukket.

Lås- og alarmindikator

16w17 - SPA - S/V90 - Security LED (Larmindikator)

Lås- og alarmindikatoren på instrumentpanelet viser låsesystemets status.

Et langt blink angiver låsning af bilen. Når bilen er låst, angives dette med korte pulserede blink.

Øvrig indikering

Funktionerne orienteringslys og tryghedsbelysning giver også indikering om låsning og oplåsning.

Indikering i låseknapper

Fordør

16w17 - P5 - Central locking front door

Låseknapper med indikeringslampe i fordør.

En tændt indikeringslampe i fordørenes respektive låseknap angiver, at alle døre er låst. Hvis en dør åbnes, slukker lampen i begge døre.

I bagdør*

16w17 - P5 - Central locking rear door

Låseknap med indikeringslampe i bagdør.

En tændt indikeringslampe i dørenes respektive låseknap angiver, at den respektive dør er låst. Hvis en dør låses op, slukker dens lampe, mens de andre fortsat er tændte.


Hjalp dette?