Låsning og oplåsning

Låse op bagklappen med fjernbetjening

Opdateret 7/23/2018

Det er muligt at oplåse bagklappen alene med en knap på fjernbetjeningen.

16w17 - SPA - Unlock/open tailgate with remote key button

Brug fjernbetjeningens -knap for slå alarmen fra og oplåse bagklappen.

Tryk på fjernbetjeningens -knap.

Lås- og alarmindikatoren på instrumentpanelet slukkes for at vise, at alarm ikke er aktiveret for hele bilen.

Alarmens niveau- og bevægelsessensorer samt sensorerne for åbning af bagklappen frakobles.

Bagklappen låses op, men forbliver lukket, mens dørene forbliver låst med aktiverede alarmer.

For derefter at åbne bagklappen skal du gribe let fat i den gummibelagte trykplade i bunden af bagklappens håndtag og åbne klappen.

Hvis klappen ikke åbnes inden for to minutter, låses den igen, og alarmen aktiveres igen.

Med ekstraudstyret elbetjent bagklap*

Et langt tryk (ca. 1,5 sekund) på fjernbetjeningens -knap

Bagklappen låses op og åbnes, mens dørene forbliver låst med aktiverede alarmer.


Hjalp dette?