Forsæde

Justere massageindstillinger* på forsædet

Opdateret 7/23/2018

For at ændre indstillinger kan både multifunktionsknappen på sædet og midterdisplayet bruges. På midterdisplayet* vises de forskellige indstillinger.

Justere massageindstillinger* på forsædet

Forsædet har massage i ryglænet. Massagen udføres af luftpuder, der kan massere med forskellige indstillinger.

Massagefunktionen kan kun aktiveres, når bilens motor er i gang.

Aktiver multifunktionsknappen ved at dreje knappen op/ned. Sædeindstillingsvisningen vises på midterdisplayet.

Vælg Massage i sædeindstillingsvisningen.

Der kan vælges mellem de forskellige massagefunktioner enten direkte på touchskærmen eller ved at flytte markøren op/ned ved hjælp multifunktionsknappens øverste/nederste knap. Ændr indstillingen i den valgte funktion ved at vælge direkte på touchskærmen ved at trykke på pilene eller med multifunktionsknappens forreste/bageste knap.


Hjalp dette?