Hukommelsesfunktion for forsæde

Bruge lagret hukommelse i elbetjent forsæde

Opdateret 7/23/2018

Hukommelsesfunktionen gemmer indstillinger for sæde, sidespejle og head-up-display*.

Bruge gemt indstilling

Gemte indstillinger kan bruges, når fordøren er både åben og lukket:

Åben fordør

Tryk en af hukommelsesknapperne 1 eller 2 ind med et kortvarigt tryk. Sæde, sidespejle og Head-up-display bevæger sig og standser derefter i de positioner, der er gemt i den valgte hukommelsesknap.

Lukket fordør

Hold på en af hukommelsesknapperne 1 eller 2 inde, indtil sædet, sidespejlene og Head-up-displayet standser i de positioner, der er gemt i den valgte hukommelsesknap.

Hvis hukommelsesknappen slippes, vil sædets, sidespejlenes og Head-up-displayets bevægelse blive afbrudt.

Advarsel

  • Da forsæderne kan indstilles, selv når tændingen er afbrudt, bør der aldrig være børn i bilen uden opsyn.
  • Sædets bevægelse kan når som helst standses ved at trykke på en af knapperne på sædekontrolpanelet.
  • Indstil aldrig sædet under kørsel.
  • Sørg for, at der ikke er noget under sæderne, mens de indstilles.

Hjalp dette?