Airbags

Gardinairbags

Opdateret 7/23/2018

Gardinairbaggen, Inflatable Curtain (IC), bidrager til at beskytte førerens og passagerernes hoveder mod at slå imod bilens inderside ved en kollision.

P5-1617-S90/V90–Safety–Inflatable Curtain

Gardinairbaggen er monteret langs loftets sider og bidrager til at beskytte føreren og passagererne på yderpladserne. Panelerne er mærket med IC AIRBAG.

Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer sensorer, og gardinairbaggen pustes op.

Advarsel

Volvo anbefaler, at et autoriseret Volvo-værksted kontaktes for reparation. Et forkert indgreb i gardinairbagsystemet kan give anledning til funktionsfejl og alvorlige personskader.

Advarsel

Hæng eller fastgør aldrig tunge genstande i håndgrebene i loftet. Krogene er kun beregnet til lettere overtøj (ikke til hårde genstande som f.eks. paraplyer).

Der bør ikke skrues eller monteres noget i bilens loft, dørstolper eller sidepaneler. Ellers opnås den tilsigtede beskyttelse muligvis ikke. Volvo anbefaler kun at bruge originale Volvo-dele, der er godkendt til anbringelse disse steder.

Advarsel

Der skal være 10 cm (4 tommer) mellemrum mellem last og sideruder, hvis bilen læsses over overkanten af dørenes ruder. Ellers kan den beskyttende effekt af gardinairbaggene, som sidder skjult i loftet, udeblive.

Advarsel

Gardinairbaggene er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedssele.


Hjalp dette?