Bugsering og bjergning

Bugsering

Opdateret 7/23/2018

Ved bugsering trækkes bilen efter et andet køretøj ved hjælp af et slæbetov.

Inden bugsering af bilen bør man undersøge, hvad den tilladte maksimumshastighed for bugsering er ifølge loven.

Forberedelser og bugsering

Vigtigt

Bemærk, at bilen altid skal bugseres, så hjulene ruller fremad.

  • Bugser ikke en bil med automatisk gearkasse ved hastigheder over 80 km/t(50 mph), og ikke længere end 80 km (50 miles).

Advarsel

  • Kontroller, at ratlåsen er låst op inden bugsering.
  • Tændingsposition II skal være aktiveret. I tændingsposition I er alle airbags deaktiverede.
  • Hav altid fjernbetjeningen i bilen, når den bugseres.

Advarsel

Bremse- og servostyring fungerer ikke, når motoren er slukket - det er nødvendigt at trykke ca. fem gange så hårdt på bremsepedalen, og styringen er betydeligt tungere end normalt.

Aktiver bilens advarselsblinklys.

Fastgør bugserlinen i bugserøjet.

Deaktiver ratlåsen ved at låse bilen op.

Sæt bilen i tændingsposition II - drej startknappen højre om uden at træde på bremsepedalen, eller på koblingspedalen, hvils bilen har manuel gearkasse, og hold knappen i positionen i 4 sekunder. Slip derefter knappen, der automatisk vender tilbage til udgangspositionen.

Før gearvælgeren til neutral position N, og udløs parkeringsbremsen.

Hvis batterispændingen er for lav, kan parkeringsbremsen ikke udløses. Hvis batterispændingen er for lav, skal der tilsluttes et hjælpebatteri.

Trækbilen kan nu starte bugseringen.

Hold bugserlinen strakt, når trækbilen sænker farten, ved at holde foden let på bremsepedalen - så undgås hårde ryk.

Vær klar til at bremse for at standse.

Starthjælp

Motoren må ikke trækkes i gang. Hvis batteriet er afladet, og motoren ikke vil starte, skal der bruges et hjælpebatteri.

Vigtigt

Katalysatoren kan blive beskadiget, når du forsøger at trække motoren i gang.


Hjalp dette?