Midterdisplay

Funktionsvisning på midterdisplayet

Opdateret 7/23/2018

I funktionsvisningen, en af midterdisplayets grundvisninger, ligger alle knapper til bilfunktioner. Naviger til funktionsvisningen fra visningen Hjem ved at stryge fra venstre mod højre hen over skærmenGælder for venstrestyret bil. For højrestyret bil: Stryg i den modsatte retning..

Forskellige typer knapper

Der er tre forskellige typer knapper til bilfunktioner, se nedenfor:

Type knap

Egenskab

Påvirker bilfunktion

Funktionsknapper

Har til/fra-tilstande.

Når en funktion er aktiveret, lyser en LED-indikator til venstre for ikonet for knappen. Tryk på knappen for at aktivere/deaktivere en funktion.

De fleste knapper i funktionsvisningen er funktionsknapper.

Udløserknapper

Har ikke til/fra-tilstande.

Med et tryk på en udløserknap åbnes et vindue for funktionen. Det kan f.eks. være et vindue til ændring af sædets stilling.

  • Kamera
  • Slå nakkestøtte ned
  • Justér Headup display

Parkeringsknapper

Har til-, fra- og scanningstilstande.

Ligner funktionsknapperne, men har en ekstra tilstand for parkeringsscanning.

  • Parkér ind
  • Parkering ud

Knappernes forskellige tilstande

P5-1507-Function button on

Når LED-indikatoren lyser grønt på en funktions- henholdsvis parkeringsknap, er funktionen aktiveret. Når en funktion aktiveres, vises for visse funktioner en ekstra tekst om, hvad funktionen betyder. Teksten vises i nogle sekunder, og derefter vises knappen med LED-indikatoren tændt.

For Lane Keeping Aid vises f.eks. teksten Fungerer kun ved visse hastigheder, når der trykkes på knappen.

Ét kort tryk på knappen for at aktivere eller deaktivere funktionen.

P5-1507-Function button off

Funktionen er deaktiveret, når LED-indikatoren er slukket.

P5-1507-Function button error

Når en advarselstrekant vises i højre del af knappen, er der noget, som ikke fungerer korrekt.


Hjalp dette?