Midterdisplay

Skifte sprog for tastaturet på midterdisplayet

Opdateret 7/10/2020

Skifte sprog for tastaturet på midterdisplayet

For at det skal være muligt at skifte mellem forskellige sprog på tastaturet, skal sprogene først tilføjes under Indstillinger.

Tilføje eller fjerne sprog i indstillinger

Tastaturet indstilles automatisk til det samme sprog som systemsproget. Sproget på tastaturet kan tilpasses manuelt, uden at systemsproget påvirkes.

Tryk på Indstillinger i topvisningen.

Tryk på SystemSystemsprog og enhederTastatur-layout.

Vælg et eller flere sprog på listen.

Det er nu muligt at skifte mellem de valgte sprog direkte på tastaturet for indtastning af tekst.

Hvis der ikke er valgt et aktivt sprog under Indstillinger, bibeholder tastaturet samme sprog som bilens systemsprog.

Skifte mellem forskellige sprog i tastaturet

P5-1717-All-Keypad change language

Når flere sprog er blevet valgt i Indstillinger, bruges knappen på tastaturet til at skifte mellem de forskellige sprog.

For at ændre sproget på tastaturet med liste:

Foretag et langt tryk på knappen.

En liste bliver synlig.

Vælg det ønskede sprog. Hvis mere end fire sprog er valgt under Indstillinger, er det muligt at rulle i listen på tastaturet.

Tastaturet tilpasses til det valgte sprog, og der gives andre ordforslag.

For at ændre sprog på tastaturet uden at vise liste:

Tryk kortvarigt på knappen.

Tastaturet tilpasses til det sprog, som står næst efter på listen uden at vise selve listen.


Hjalp dette?