Radio

Søge radiostation

Opdateret 7/9/2020

Søge radiostation

Radioen laver automatisk en liste over stationer med de radiostationer, der udsender de stærkeste signaler i området.

P5-1717-Radio library search

Søgemulighederne afhænger af det valgte radiobånd:

  • FM – stationer, genrer og frekvens.
  • DAB* – ensembler og stationer.

Tryk på Bibliotek.

Tryk på .

Søgevisningen med tastatur åbnes.

Indtast søgeord.

Søgning udføres ved hver indtastning af tegn, og resultaterne vises efter kategori.

Manuel stationssøgning

P5-1717-Radio manual tuning

Når der skiftes til manuel stationssøgning, ændrer radioen ikke længere frekvensen automatisk, når modtagelsen er dårlig.

Tryk på Manuel indstilling, træk i knappen eller tryk på eller . Med et langt tryk hopper søgningen til næste tilgængelige station på frekvensbåndet. Højre rattastatur kan også benyttes.


Hjalp dette?