Tv

Bruge TV*

Gælder visse markeder.

Opdateret 7/9/2020

Bruge TV*

Gælder visse markeder.

Tv'et startes fra app-visningen. Tryk på appen TV og vælg en kanal.

TV'et søger automatisk efter de kanaler, der har den bedste modtagelse.

Ændre listen over synlige kanaler

Tryk på Bibliotek

Vælg afspilning fra TV-kanaler eller Favoritter.

Vælg den ønskede kanal.

Skifte kanal fra den valgte liste

Tryk på eller under midterdisplayet eller på knapperne på rattet.

Der rykkes et trin i den valgte afspilningsliste

Det er også muligt at skifte via midterdisplayet.

Favoritter

Sådan gemmes en TV-kanal som en favorit:

Tryk på for at tilføje/fjerne en kanal på favoritlisten.

TV-guide

Der er en programguide med oplysninger om TV-programmer i op til 48 timer.

Tryk på Guide for at vise oplysninger om TV-programmer.

Note

Hvis bilen flyttes inden for landet, f.eks. fra by til by, er det ikke sikkert, at Favoritter er til rådighed, da frekvensen kan være ændret.

Note

Systemet understøtter kun TV-udsendelser i lande, der sender MPEG-2 eller MPEG-4 og følger DVB-T/T2-standarden. Systemet understøtter ikke analoge udsendelser.


Hjalp dette?