Motorrum

Fylde kølevæske på

Opdateret 7/23/2018

Kølevæsken afkøler forbrændingsmotoren til normal driftstemperatur. Den varme, der overføres fra motoren til kølevæsken, kan anvendes til at opvarme kabinen.

Følg vejledningen på emballagen. Efterfyld aldrig med rent vand alene. Risikoen for frysning øges med både for lille og for stor andel frostvæske.

Hvis der ligger kølevæske under bilen, kølevæsken ryger, eller hvis der er påfyldt mere end 2 liter (ca. 2 quarts), bør der altid tilkaldes bjergningshjælp for ikke at risikere motorskader ved startforsøg pga., at kølesystemet er defekt.

Advarsel

Kølevæsken kan være meget varm - åbn aldrig dækslet, når kølevæsken er varm. Hvis der skal efterfyldes, skrues ekspansionsbeholderens dæksel forsigtigt af, så det eventuelle overtryk forsvinder.

P5-1617-S90/V90 Overview engine coolant

Ekspansionsbeholder for kølesystemet, venstrestyret bil.

P5-1617-S90/V90 Engine coolant refill 1
P5-1617-S90/V90 Engine coolant refill 2

Skru dækslet i plastdækningen af.

Skru ekspansionsbeholderens dæksel af, og påfyld kølevæske efter behov. Kølevæskens niveau må ikke være højere end den gule MAX-markering inden i ekspansionsbeholderen.

Montér delene i modsat rækkefølge.

P5-1617-S90/V90 RHD Overview engine coolant

Ekspansionsbeholder for kølesystemet, højrestyret bil.

P5-1617-S90/V90 RHD Engine coolant refill 1
P5-1617-S90/V90 RHD Engine coolant refill 2

Tag fat i dækslets håndtag, og løft/lirk dækslet op fra plasticdækningen.

Skru ekspansionsbeholderens dæksel af, og påfyld kølevæske efter behov. Kølevæskens niveau må ikke være højere end den gule MAX-markering inden i ekspansionsbeholderen.

Montér delene i modsat rækkefølge.

Vigtigt

  • Bland kølevæsken med vand af godkendt kvalitet. Ved tvivl om vandets kvalitet bruges færdigblandet kølevæske ifølge Volvos anbefalinger.
  • Sørg for, at blandingen af kølervæske er 50 % vand og 50 % frostvæske.
  • Brug altid kølevæske med korrosionsbeskyttelse ifølge Volvos anbefaling.
  • Ved udskiftning af større komponenter i kølesystemet bør der kun bruges ny kølevæske for at give tilstrækkelig beskyttelse mod korrosion i systemet.
  • Motoren må kun køres med velfyldt kølesystem. Ellers kan der opstå for høje temperaturer med risiko for skader (revner) i topstykket.
  • Høje indhold af klor, klorider og andre salte kan forårsage korrosion i kølesystemet.

Hjalp dette?