Kollisionsadvarsel

Kollisionsadvarsel* – begrænsninger

Opdateret 7/23/2018

"Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere" er et hjælpemiddel, der advarer føreren i tilfælde af fare for kollision med en fodgænger eller forankørende cyklister eller køretøjer, der holder stille eller kører i samme retning.

Funktionen har visse begrænsninger – den er f.eks. først aktiv fra og med ca. 4 km/t.

Kollisionsadvarslens visuelle advarselssignal (se (1) på illustration) kan være vanskeligt at se i tilfælde af stærkt sollys, reflekser, brug af solbriller, eller hvis føreren ikke har blikket rettet lige frem. Advarselslyden bør derfor altid være aktiveret.

Ved glat føre forlænges bremselængden, hvilket kan mindske evnen til at undgå kollision. I sådanne situationer vil ABS- og ESC-systemerne give den bedst mulige bremsekraft med bibeholdt stabilitet.

Note

Det visuelle advarselssignal kan midlertidigt sættes ud af drift ved høj temperatur i kabinen, f.eks. forårsaget af stærkt sollys. Hvis det sker, aktiveres advarselslyden, selvom den er deaktiveret i menusystemet.

  • Advarsler kan udeblive, hvis afstanden til forankørende er kort, eller ved kraftige rat- og pedalbevægelser, f.eks. i forbindelse med en aktiv kørestil.

Advarsel

Advarsler og bremseindgreb kan blive udløst for sent eller udeblive, hvis trafiksituationen eller ydre påvirkninger gør, at radar- eller kamerasensoren ikke kan registrere en fodgænger, et forankørende køretøj eller en cyklist korrekt.

Sensorsystemet har en begrænset rækkevidde for fodgængere og cyklisterFor cyklister kan advarsel og fuldt bremseindgreb komme meget sent eller samtidigt. - systemet kan for disse give effektiver advarsler og bremseindgreb, når køretøjets hastighed er op til 50 km/t. For stillestående eller langsomt kørende køretøjer er advarsler og bremseindgreb effektive, når køretøjets hastighed er op til 70 km/t.

Advarsler for stillestående eller langsomt kørende køretøjer kan sættes ud af funktion pga. mørke eller dårlig sigtbarhed.

Advarsel og bremseindgreb for fodgængere og cyklister er slået fra, når køretøjets hastighed er over 80 km/t.

Kollisionsadvarselssystemet anvender den samme radarsensor som den Adaptive fartpilot. Læs mere om radarsensorens begrænsninger.

Hvis advarslerne forekommer at være for hyppige eller forstyrrende, kan advarselsafstanden reduceres. Dette medfører, at systemet advarer på et senere stadium, hvilket reducerer det samlede antal advarsler.

Med engageret bakgear er kollisionsadvarsel med automatisk bremsning midlertidigt deaktiveret.

Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning aktiveres ikke ved lav fart - under 4 km/t. Systemet griber derfor ikke ind i situationer, hvor ens eget køretøj nærmer sig den forankørende bil meget langsomt, f.eks. ved parkering.

I situationer, hvor føreren udviser en aktiv og bevidst adfærd i trafikken, kan en kollisionsadvarsel forsinkes lidt for at minimere unødvendige advarsler.

Når Automatisk bremsning har forhindret en kollision med en stillestående genstand, bliver bilen stående stille i højst 1,5 sekund. Hvis bilen bremser op for et forankørende køretøj (i kørsel), sænkes farten til den samme hastighed, som det forankørende køretøj holder.

På biler med manuel gearkasse standser motoren, når Automatisk bremsning har stoppet bilen, hvis føreren ikke forinden når at trykke koblingspedalen ned.


Hjalp dette?