Kollisionsadvarsel

Kollisionsadvarsel* - betjening

Opdateret 7/23/2018

"Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere" er et hjælpemiddel, der advarer føreren i tilfælde af fare for kollision med en fodgænger eller forankørende cykler eller køretøjer, der holder stille eller kører i samme retning.

Advarselssignaler til og fra

1. Akustisk og visuelt advarselssignal om kollisionsrisiko.Illustrationen er skematisk – bilmodel og detaljer kan variere.

1. Akustisk og visuelt advarselssignal om kollisionsrisiko.

Illustrationen er skematisk – bilmodel og detaljer kan variere.

Du kan vælge, om Kollisionsadvarslens hørbare og visuelle advarselssignaler skal være slået til eller fra.

Ved motorstart fås automatisk den indstilling, der var valgt, da motoren blev slukket.

Note

Funktionerne Bremseassistance og Automatisk bremsning er altid slået til - de kan ikke slås fra.

Indstillinger for Kollisionsvarsel foretages via midterkonsollens skærm og menusystemet MY CAR, se MY CAR.

Lys og lydsignal

Når Kollisionsadvarslens lys- og lydadvarsel er aktiveret, testes advarselslampen (nr. [1 ] på foregående illustration) ved hver motorstart ved kortvarigt at tænde advarselslampens separate lyspunkter.

Efter motorstart kan både lys- og lydsignal slås fra:

  • Søg frem til Kollisionsadvarsel i Driving Support-systemer i menusystemet MY CAR, MY CAR, og vælg der at fjerne afkrydsningen af funktionen.

Lydsignal

Efter motorstart kan advarselslyden aktiveres/deaktiveres separat:

  • Søg frem til Advarselstone i Kollisionsadvarsel i menusystemet MY CAR, MY CAR, og vælg der On eller Off.

Derefter angives kollisionsadvarsel kun med lyssignal.

Indstilling af advarselsafstand

Advarselsafstanden er afgørende for, på hvilken afstand den visuelle og akustiske advarsel udløses.

  • Søg frem til Advarselsafstand i Kollisionsadvarsel i menusystemet MY CARMY CAR, og vælg der Lang, Normal eller Kort.

Advarselsafstanden afgør systemets følsomhed. Advarselsafstanden Lang giver tidligere advarsel. Prøv først med Lang. Hvis denne indstilling giver for mange advarsler, hvilket i visse situationer kan være irriterende, kan du skifte til advarselsafstanden Normal.

Brug kun undtagelsesvis advarselsafstanden Kort, f.eks. til dynamisk kørsel.

Note

Når den adaptive fartpilot bruges, bliver advarselsblink og advarselslyden anvendt af fartpiloten, selv om kollisionsadvarslen er slået fra.

Kollisionsadvarslen advarer føreren, når der er fare for sammenstød, men funktionen kan ikke forkorte førerens reaktionstid.

For at kollisionsadvarslen skal være effektiv, skal man altid køre med Afstandskontrol indstillet på tidsafstand 4-5.

Note

Selv om advarselsafstanden er indstillet til Lang, kan advarsler i nogle situationer opfattes som sene. F.eks. ved store hastighedsforskelle, eller hvis en forankørende bil bremser kraftigt.

Advarsel

Intet automatisk system kan garantere 100 % korrekt funktion i alle situationer. Prøv aldrig kollisionsadvarsel med automatisk bremsning mod mennesker eller køretøjer - det kan forårsage alvorlige skader og livsfare.

Kontrol af indstillinger

De aktuelle indstillinger kan styres via midterkonsollens skærm og menusystemetMY CAR.

Vedligeholdelse

 Kamera- og radarsensorBemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel..

Kamera- og radarsensor

Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.

.

For at sensorerne skal fungere korrekt, skal de holdes rene for snavs, is og sne, og regelmæssigt rengøres med vand og bilshampoo.

Note

Snavs, is og sne, der dækker sensorerne, reducerer funktionen og kan forhindre måling.


Hjalp dette?