Kollisionsadvarsel

Kollisionsadvarsel* - registrering af fodgængere

Opdateret 7/23/2018

"Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere" er et hjælpemiddel, der advarer føreren i tilfælde af fare for kollision med en fodgænger eller forankørende cyklister eller køretøjer, der holder stille eller kører i samme retning.

Optimale eksempler på, hvad systemet anser for fodgængere med en tydelig kropskontur.

Optimale eksempler på, hvad systemet anser for fodgængere med en tydelig kropskontur.

For at systemet skal fungere optimalt, skal den systemfunktion, der identificerer fodgængere, have så entydig information om kropskontur som muligt. Det forudsætter mulighed for at identificere hoved, arme, skuldre, ben, over- og underkrop i kombination med et normalt menneskeligt bevægelsesmønster.

Hvis store dele af kroppen ikke er synlige for funktionens kamera, kan systemet ikke registrere en fodgænger.

  • For at en fodgænger skal kunne registreres, skal han/hun ses i fuld længde og have en højde på mindst 80 cm.
  • Kamerasensorens evne til at se fodgængere i skumring og ved daggry er begrænset - ligesom for det menneskelige øje.
  • Kamerasensorens evne til at registrere fodgængere er slået fra ved kørsel i mørke og i tunneler - selv når gadebelysningen er tændt.

Advarsel

"Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere" er et hjælpemiddel. Funktionen kan ikke registrere alle fodgængere i alle situationer, og ser f.eks. ikke:

  • delvist skjulte fodgængere, personer i tøj der skjuler kroppens konturer, eller fodgængere der er lavere end 80 cm.
  • fodgængere der bærer på større genstande.

Føreren er altid ansvarlig for, at køretøjet køres korrekt og med sikkerhedsafstand tilpasset til hastigheden.


Hjalp dette?