Dæk

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)* – justere (rekalibrering)

Opdateret 7/23/2018

Dæktryksovervågningen TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)* advarer føreren, når trykket er for lavt i ét eller flere af bilens dæk.

TPMS kan, for at følge Volvos anbefalinger vedrørende dæktryk, justeres ved f.eks. kørsel med høj last.

Note

Bilen skal holde stille, når kalibreringen begynder.

          

Indstillinger foretages ved hjælp af midterkonsollens knapper, se MY CAR.

Pump dækkene til det ønskede tryk ifølge dæktryksmærkaten på dørstolpen i førersiden (mellem for- og bagdør).

Start motoren.

Vælg menusystemet MY CAR for at åbne menuerne til dæktryk.

Vælg Kalibrér dæktryk og tryk på OK.

Kør i mindst 10 minutter ved mindst 30 km/t.

Kalibreringen udføres automatisk efter initialisering af føreren. Systemet giver ingen bekræftelse, når kalibreringen er udført.

De nye referenceværdier gælder, indtil trin 1-5 udføres igen.


Hjalp dette?